Внедряването на новите технологии за безтраншейното полгане на тръби е главна цел и мисия на “Химкомерс Инженеринг” ООД

Грундомат

Пневмобробойник за безтраншейно полагане на тръби

Пневмопробойникът Грундомат има значително икономическо и техническо преимущество в сравнение с откритите способи за полагане на тръби.

Високата точност, а също и предимствата на двутактовия способ са особено подходящи за каменисти грундове.

Конструкция: Глава и корпус
Способ на работа: двутактов
Въздействие – целево разпределение на силата, съчетано с ефективното й използване.
Висока точност, дори и при каменисти грундове.

Грундопит

За прекарване на кабели, ток, газ или канализация. В зависимост от типа на почвата с помощта на Грундопит може да се полагат тръби с диаметър до 180 мм.

Грундокрак

Прост и ефективен метод чрез пневматична тръбонатршваща процедура. Грундокрак се вмества в съществуващата тръба. Постоянната теглителна сила от лебедката, приложена на изхода на тръбата по отношение на главата води системата през съществуващата тръба. Постоянните удари от пневматиката разтрошават съществуващата тръба. Грундокрак ефективно си проправя път през през главната тръба, измествайки парчетата в околната почва, като прокарва новата тръба от ПЕВП.

 

Фирма “ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ” разполага с технологично и транспортно оборудване позволяващи да изпълнява проекти, изискващи точност и прецизност в изпълнението:

Машини за безтраншейно полагане на тръби

::  Grundomat – 45 P – 110 P
::  Grundopit – 40/60 – 2 бр.
::  Grundocrack

Заваръчни Машини

::  за челно заваряване на ПЕВП тръби DELTA-160 и DELTA-315;
::  за челно заваряване на ПЕВП тръби DELTA-160 S 1
::  за ел. муфи ПЕВП ELOFIT
::  за ел. муфи ПЕВП GEORG FISHER
::  заваръчен агрегат TRIODIN

Автомобили

:: КАМАЗ – 3 бр.
:: МЕРЦЕДЕС – 4 бр.
:: МАН – 2 бр.

Багери и Товарачи

::  Багер DH113
::  Багер-челен товарач CASE-580SR
::  мини багер KOMATSU PC20R-8
::  челен товарач  ФАДРОМА U53
::  Багер KOMATSU WB 97R – 5
::  Мини челен товарач KOMATSU SK – 818 – 5

Други

::  Кoмпресор HONDA 2.0
::  Компресор VR 115
::  Дизелов агрегат AD30
::  Вибратори, тръмбовки и фугорези WACKER
::   помпи тип “БИБО”
::  Хидростанция LP-11-40
::  Хидравличен чук