Използвайки ново и съвременно оборудване “ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД успешно е реализирала над 100 проекта на територията на страната.

Проект BG16RFOP002-2.089-0218

На 06.12.2021г. ХИМКОМЕРС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP002-2.089-0218 по програма BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаква се постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от кризата и гарантиране на стабилност на работните места.

Срокът на договора за БФП е от 06.12.2021 г. до 06.03.2021 г. и е на стойност 50 000.00лв, от които 100% европейско финансиране чрез ЕФРР на Европейски съюз.

Проект BG16RFOP002-2.089-0218 , финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-0574-C01

На 23.06.2020г. Химкомерс-Инженеринг ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP002-2.073-0574-C01 по програма BG16RFOP002-2.073 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Целта на проекта е с получената подкрепа ще бъде осигурен оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаква се постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от кризата и гарантиране на стабилност на работните места.

Срокът на договора за БФП е от 23.06.2020г до 23.09.2020г и е на стойност 10 000.00лв, от които 8 500.00лв европейско финансиране и 1 500.00лв национално финансиране.

Проект BG16RFOP002-2.073-0574, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Други проекти

“ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД инвестира в проект за изграждане на вилно селище в землището на гр. Априлци. Априлци е живописен град в Северна България. Намира се в Ловешка област и е в близост до гр. Троян /200 км. североизточно от София на 500-600 м. надморска височина/.

Разпростира се в приказно красива просторна котловина, обграден от резервата Северен Джендем, най-високия Старопланински връх Ботев и уникалния по своята форма и красота връх Марагидик. Имотите върху които ще се изгради селището се намират в местностите “Борболите” и “Маринска”. Площта върху която ще бъде разположено възлиза на 5300 дка.

Мястото граничи със:
- на Запад – широколистна гора и река;
- на Изток – път /асфалтов/;
- на Север и Юг – ливади;

През последните години гр. Априлци постепенно се превръща в привлекателен планински курорт, предлагащ на своите гости възможности за риболов, алпинизъм, езда, колоездене, плуване, тенис, ски, безброй туристически маршрути и богата ловна база, място за пикници и плаж по речните брегове. С изграждането на вилното селище “ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД залага на всички тези природни дадености, като стремежа е да бъде създадено едно прекрасно място за почивка и отдих на работниците и служителите, а така също и на външни гости и посетители.

Обекти 2015 г.

гр. Полски Тръмбеш

ПП водопровод в завод за маслена екстракция на „ОЛИВА”АД в УПИ ІІ, кв. 82 по ПУП (ЗРП) на гр. Полски Тръмбеш

team_3

гр. Кнежа

Площадкова промишлено-битова канализационна мрежа”, на завод за маслена екстракция на „ОЛИВА”АД – гр.Кнежа

team_3

гр. Белене

Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене

Обекти 2014 г.

с. Славовица

Авариен ремонт на битово-фекална канализация на кметство с. Славовица

team_3

гр. Кнежа

Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кнежа”, Подобект “Водопровод първи етап” – „Втори подета п

team_3

гр. Белене

Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене

Обекти 2013 г.

гр. Полски Тръмбеш

Външни площадкови водопровод и канализация за УПИ ІІ, кв. 82 по ПУП (ЗРП) на гр. Полски Тръмбеш

team_3

гр. Полски Тръмбеш

Вътр. питейни и ПП водопроводи в произв. корпуси на завод за маслена екстракция на „ОЛИВА”АД в УПИ ІІ, кв. 82 по ПУП (ЗРП) на гр. Полски Тръмбеш

team_3

гр. Долна Митрополия

Авариен ремонт на външна битово-фекална канализация преминаваща по ул. Васил Левски в гр. Долна Митрополия

team_3

гр. Плевен

Канализация и вътрешни ремонти на санитарни помещения в стъкларски завод “Рубин” – гр. Плевен

 

 

team_3

гр. Плевен

Направа на тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел на “Опти спринт”ООД – Плевен

team_3

гр. Плевен

Направа на тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел на “Опти спринт”ООД – Плевен

team_3

гр. Кнежа

Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кнежа”, Подобекти “Канализация първи етап ” и “Водопровод първи етап “

team_3

с.Ясен

Предприятие за производство на растителни масла”, с.Ясен, община Плевен”, подобекти “Площадкова промишлено-битова канализационна мрежа”, “Площадкова водопроводна мрежа за питейна и промишлена вода” и “Тръбна мрежа за ел. кабели”

Обекти 2012 г.

гр. Плевен

Водопроводно отклонение за УПИ І-1267, кв. 617б, гр. Плевен

team_3

с. Горна Митрополия

Навес за селскостопанска прикачна техника, с. Горна Митрополия” – Подобект “Площадков водопровод

team_3

“Буешко езеро”

Доставка и монтаж на водомер за студена вода в новоизградена водомерна шахта на “Буешко езеро”

team_3

гр. Плевен

Направа на тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел на “Опти спринт”ООД – Плевен

 

team_3

“Белви”ООД

Полагане на кабелозащитна ПЕВП тръба ф160 чрез хор. сондаж на обект на “Белви”ООД

team_3

гр. Плевен

Направа на тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел на “Опти спринт”ООД – Плевен

team_3

гр. Плевен

Авариен ремонт на стоманен водопровод ф100 на Стъкларски завод на “РУБИН”АД – Плевен

team_3

гр. Плевен

Авариен ремонт на стоманен водопровод ф200 на Стъкларски завод на “РУБИН”АД – Плевен

 

team_3

гр. Плевен

Ремонт на вътрешен водопровод ф2″ в Материален цех на Стъкларски завод на “РУБИН”АД – Плевен и направа на автоматична ел.защита с изолация против замръзване

team_3

гр. Плевен

Водопроводно отклонение ПЕВП ф63 на автосервиз “Рено” – Плевен

team_3

с. Врабево

Изпълнение на СМР по част ВиК във фармацевтичният завод на “Софарма”АД в с. Врабево

team_3

Хоризонтален сондаж

Направа на хоризонтален сондаж с изтегляне на водопр. тръба ПЕВП ф160

 

 

team_3

гр. Пордим

Реконструкция на петролна база гр. Пордим УПИ І, кв. 76

team_3

Хоризонтален сондаж

Хор. сондаж с изтегляне на водопр. тръба ПЕ ф63 и ф140

team_3

Външни водопроводи

Външни водопроводи от ПЕ тръби ф110 чрез хор. сондаж

team_3

Външни водопроводи

Външни водопроводи от ПЕ тръби ф110 – 23м чрез хор. сондаж

 

team_3

Външни водопроводи

Външни водопроводи от ПЕ тръби ф110 – 102м чрез хор. сондаж

team_3

гр. Плевен

Ревизия и ремонт на аварирали водопр. отклонения на “МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ”АД, Плевен

team_3

Външни водопроводи

Външни водопроводи от ПЕ тръби ф90, ф110 и ф160 чрез хор. сондаж

team_3

Външни водопроводи/h3>

Външни водопроводи от ПЕ тръби ф90 чрез хор. сондаж

 

team_3

Външни водопроводи

Външни водопроводи от ПЕ тръби ф90 чрез хор. сондаж

team_3

Външни водопроводи от ПЕ тръби ф160 – 75м чрез хор. сондаж

team_3

гр. Плевен

Разбиване на бет. настилки с хидрочук на бензиностанция “Шел” – гр. Плевен

team_3

с. Горна Митрополия

Навес за селскостопанска прикачна техника, с. Горна Митрополия – Подобект “Площадков водопровод”

Обекти 2011 г.

с. Българене

Изграждане на съоръжение за отвеждане на остатъчните изворни води от „Манева чешма” с. Българене в старото корито на р. Осъм

team_3

с.Трънчовица

Лагуна за течна торова маса в кравеферма на ЗП Иван Върбанов Марков в село Трънчовица

team_3

гр.Славяново

Лагуна за течна торова маса в кравеферма на ЗП Кирил Лазаров Лазаров в град Славяново

team_3

гр. Плевен

Подземна кабелна мрежа в ж.к. “Дружба” ІІІ, гр. Плевен” на “ОПТИСПРИНТ”ООД, гр. Плевен

 

 

team_3

гр.Завет

Подмяна на тръбопровод със смукател в ПС Завет

team_3

гр. Плевен

Изграждане на сградно водопроводно отклонение (СВО) и присъединяване към уличния водопровод за УПИ ХХХVІІ, кв. 424 по плана на гр. Плевен

team_3

Външни водопроводи

Външни водопроводи от ПЕВП тръби ф90, ф110 и ф160 чрез хор. сондаж

team_3

Външни водопроводи

Външни водопроводи от ПЕВП тръби ф90, ф110 и ф160 чрез хор. сондаж

 

 

team_3

Външни водопроводи

Външни водопроводи от ПЕВП тръби ф90, ф110 и ф160 чрез хор. сондаж

Обекти 2010 г.

гр. Димитровград

Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица в гр. Димитровград

team_3

гр. Плевен

Външен водопровод ф125 чрез хор. сондаж на магазин Пени Маркет в гр. Плевен

team_3

гр. Благоевград

Външни водопроводи от ПЕВП тръби ф90, ф110 и ф160 чрез хор. сондаж

Обекти 2009 г.

гр. Бяла Слатина

Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на гр. Бяла Слатина

team_3

гр. Бяла Слатина

Новопроектиран главен канализационен клон № IV-a

team_3

с. Добревци

Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Добревци, общ. Ябланица, Гл. клон А, от НР до ОТ 85

team_3

с. Добревци

Подобряване техническата и социална инфраструктура в кв. „Реджовица” с. Добревци, Община Ябланица

 

team_3

с. Малка Брестница

Реконструкция външен водопровод от РШ до ЧР с. Малка Брестница- II-ри етап от РШ 2 до т. 49, общ. Ябланица

team_3

с. Гложене

Подмяна водопровод от НВ до същ. СК на ОК 194, с. Гложене

team_3

гр. Плевен

Реконструкция площадков водопровод първа клинична база кв.246, гр. Плевен

team_3

с. Веселец

Реконструкция и подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Веселец, община Завет

 

team_3

с. Брестовене

Възстановяване пресъхнал водоем с. Брестовене -община Завет

Обекти 2008 г.

гр. Шабла

Водопроводна мрежа на гр. Шабла по улица “Боровец”

team_3

гр. Шабла

Водопроводна мрежа на гр. Шабла по улица “Комсомолска”

team_3

с. Острово

Реконструкция и подмяна на водопровод по група улици в с. Острово, община Завет,
I-ви етап

team_3

гр. Вършец

Подмяна на водопроводи на група улици в гр. Вършец

team_3

с. Иван Шишманово

Реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на с. Иван Шишманово

team_3

с. Прелез

Реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на с. Прелез

team_3

гр.Ябланица

Благоустрояване кв.”Козур махала” , гр.Ябланица

 

team_3

гр.Лом

Изграждане на битова канализация – гр.Лом

 

team_3

гр. Левски

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. “Цар Симеон” от ОК401 до ОК454 в гр. Левски

team_3

гр. Левски

Реконструкция на канализационна мрежа по ул. “Цар Симеон” гр. Левски

team_3

с.Батулци

Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Батулци, общ. Ябланица

team_3

с. Добревци

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа /ВВМ/ с. Добревци, община Ябланица

Обекти 2007 г.

гр. Завет

Изграждане на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Завет – I-ви етап, община Завет

team_3

с. Сушево

Изграждане на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Сушево – I-ви етап, община Завет

team_3

с. Садовец

Отводняване на с. Садовец – юг от високи подпочвени води

team_3

гр. Шабла

Водопроводна мрежа на гр. Шабла по улиците “Добруджа”, “Изгрев” и “Нов живот”

 

team_3

гр. Шабла

Водопроводна мрежа на гр. Шабла по улица “Кубрат”

team_3

гр. Червен бряг

Изграждане на инфраструктура на ул. “Златна Панега” – гр. Червен бряг

team_3

гр. Искър

Реконструкция и благоустройване на ЦГЧ – гр. Искър – ІІ – етап

Обекти 2006 г.

гр. Плевен

Външни ВиК мрежи на обект “Завод за производство на панели с администрация” – Метекно България АД” – гр. Плевен

team_3

с. Брестовене

Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Брестовене, община Завет”

team_3

гр.Гулянци

Основен ремонт ОДЗ”Незабравка” – гр.Гулянци

Обекти 2005 г.

гр. Пордим

Петролна база – гр. Пордим

team_3

с. Коиловци

Подмяна на тласкателен водопровод на с. Коиловци

team_3

гр. Левски

Реконструкция водопроводна мрежа – гр. Левски