Иновационни и прогресивни решения
в областта на водоснабдяването и канализацията

Химкомерс Инженеринг ООД е новаторски настроена фирма. Убедена да наложи новостите, които се появяват на пазара на строителна техника и технологии. Така изградената фирма е специализирна в проектиране и изграждане на водопроводи и канализации, ремонт и рекунструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи, изграждане и реконструкция мрежи от ниско и високо напрежение.

Наличието на съвременно технологично оборудване и съоръжения позволява на “ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД не само самостоятелно да реализира мащабни проекти, но и да контролира качеството и сроковете на изпълнение.

Дейността на фирмата обхваща:

Проектиране на ВИК

Проектиране и изграждане на водопроводи и канализации

Рекoнструкция на ВИК

Ремонт и рекoнструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи

Изграждане на мрежи

Изграждане и реконструкция мрежи от ниско и високо напрежение и слаботокови линии